Akupunktur är en naturlig och skonsam metod för att uppnå dina hälsomål och brukar ofta förknippas med smärtlindring. Det är en effektiv behandlingsmetod mot värk men det är också så mycket mer.


Nästan oavsett hur du vill förbättra din livskvalitet så kan akupunktur vara ett alternativ. Med akupunktur tror man att olika signalsubstanser frisläpps, bland annat serotonin och endorfiner som kopplas till smärtlindring och välmående. Genom att stimulera olika punkter på kroppen kan cirkulationen och andra funktioner i kroppen regleras.


Då finns mer resurser för läkning tillgängliga för kroppen. Akupunktur hjälper kroppen att hitta vägar för att balansera det som kommit ur balans. Fram till i dag har ca 2 000 akupunkturpunkter upptäckts, med erfarenhet av punkternas verkan sammanställdes teorin om ledningsbanor mellan punkterna, de s.k. meridianerna. I dessa kanaler flödar Qi, livsenergin, som i sin tur består av två olika grundenergier yin respektive yangenergi. Och från filosofiska tankar och teorier handlar det ofta om naturkraften som styr livet ursprung och balansering av energiflödet, som Qi, eller Yin och Yang. Det finnas 365 akupunkturpunkter på kroppen som kan stimuleras för att uppnå balans i Qi flödet.


Återställandet av Yin & Yang balanserna är en grundläggande princip inom akupunkturen, genom att återupprätta balansen tillfrisknar patienten. Qi finns överallt i kroppen, men är koncentrerad till olika meridianer (energibanor). Om man har något sjukdomstillstånd, kan man genom att sätta nålar på speciella punkter påverka hela kanalen. Akupunkturbehandling har inte fokus på att bota ett symptom, utan det handlar om att återställa ett balanserat energiflöde. Symtomet läks och målet blir att balansera hela personen.

Att nå balans och för att lindra kortvarigt och långvarig smärta och även behandling i förebyggande syfte för att bibehålla bra energiflöde. All diagnostik går ut på att hitta stagnationer och obalanser i flödet. 


Moxa används som en kompletterande behandling till akupunktur. Moxa är en torkad ört som heter gråbo, finns i lös form, koner eller i form av cigarrer, moxa innebär en stimulering av akupunkturpunkter med hjälp av värme som framför allt används i stärkande och smärtstillande syfte. Det bränns och hålls över akupunkturpunkter, eller sätts direkt på nålen. Man använder också moxa vid för lite yang i kroppen.  Moxa cirkulerar qi och blod mycket effektivt, och bidrar till snabbare smärtlindring och läkning.